default_mobilelogo

 

 

Міжнародна Академія Богословських наук створена у вересні 2012р. як наукова установа у відповідності до письмового благословення митрополита Володимира від 21 вересня 2011 року та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

 

Ідея створення Міжнародної академії богословських наук виношувалась і обговорювалась в наукових богословських і світських колах впродовж декількох років, і після її схвалення Блаженнійшим Митрополитом Володимиром на сьогодні реалізована до життя.

 

Створення Міжнародної академії богословських наук, як наукової установи, є першою спробою академічного об’єднання науковців-богословів і представників інших галузей наук.

 

Засновниками академії виступили Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія Української Православної Церкви та Карпатський університет імені Августина Волошина системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

3 вересня  2012 р. в Ужгороді, з благословення Предстоятеля УПЦ митрополита Володимира, відбулись установчі засідання загальних зборів засновників та пленуму по створенню Міжнародної академії богословських наук в системі духовно-православного церковного простору. Почесним президентом МАБН обрано митрополита Київського Володимира, а президентом -- архімандрита Віктора (Бедь), доктора богословських і доктора юридичних наук.

 

МАБН існує на базі Карпатського університету імені Августина Волошина та Української богословської академіїв Ужгороді. Академія є самоврядною науковою установою, яка самостійно визначає основні напрями наукових досліджень в галузях богословських (духовних), філософських, гуманітарних, природничих, прикладних та інших наук в контексті розвитку богословської (духовної) науки і освіти, вирішує науково-організаційні, господарські, кадрові питання, здійснює внутрідержавні та міжнародні наукові і освітні зв’язки.

 

До складу Академії входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та можуть входити асоційовані члени в особі юридичних осіб, співпраця з якими визначається договорами про науково-дослідне співробітництво.

 

Згоду на міжнародну богословсько-наукову діяльність в рамках Міжнародної академії богословських наук  дали представники наукових богословських шкіл Української Православної Церкви, Російської Православної Церкви, Білоруської Православної Церкви, Латвійської Православної Церкви, Православної Церкви Чеських земель і Словаччини, Елладської Православної Церкви (Греція), Грузинської Православної Церкви та Будапештської єпархії (Угорщина), а також науковці в різних галузях наук православного світу.

 

Академія також відкрита до наукової співпраці з іншими релігійними організаціями і Церквами, та державними, муніципальними органами влади і науковими, освітніми установами як в Україні, так і за її межами.

 

Мене обрано член–кореспондентом МАБН в 2017р. Згідно моїм науковим інтересам і напрацюванням: духовність виховання, інноватика в освітньому просторі.

 

Нам всім потрібно серйозно замислитися над тим, як наповнити християнським духом усі сфери суспільного життя: науку та освіту, політику й виробництво, культуру й дозвілля. Це необхідно, перш за все, заради самозбереження. В свою чергу розвиток духовності забезпечують віра, надія і любов.Віра - не тільки у релігійному сенсі, а й віра в себе, впевненість у здійснення того, на що чекаєш. У повсякденні люди керуються часто саме вірою. І віра, і надія – природні властивості душі. Любов – це глибокі почуття, пристрасть, шанобливість, приязнь.

 

Зустрічі, обмін думками і переконаннями стимулюють до наукових пошуків. Участь у міжнародних  науково-практичних конференціях, до прикладу: «Утвердження українського цивілізаційного простору: духовного-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку» та інші, сприяють і спонукають   до самоудосконалення, а відповідно і нові результати.