default_mobilelogo

 

 

Україна і світ готуються до 300-літнього ювілею від Дня Народження ноосферного генія - Григорія Савича Сковороди.

 

У 2022 році прогресивне людство відзначатиме 300-ліття від дня народження ноосферного генія християнства, філософа-поета, просвітителя, письменника, богослова-педагога - Григорія Савича Сковороди (1722-1794) у межах великого проекту «Сковорода – 300» (керівники – Б.І.Олійник, В.Я.Стадниченко., проф. І.Я. Гришин та ін).

 

Духовно-моральну, інтелектуальну кризу сучасного українського суспільства, інших слов’янських країн можна подолати вивищенням духу народу, зміцненням його віри, надії, любові, софійності новими інтелектуальними стратегіями, інформаційними ресурсами, щоб «не володіти усім, а бути усім» (Е.Фромм) на засадах християнської традиції, культури, освіти, науки, мистецтва в їхній синергетичній єдності й силі.

 

Синтез теоцентризму, антропоцентризму, природовідповідності – це «вогонь буття» (пророк Ісайя), творчість Духу, життєва і творча спадщина геніального мислителя усіх часів і народів Г.С.Сковороди, який закликав до формування розуму, серця, волі людини на триєдиній основі. Серце людини – центр виховання духовно-моральної, інтелектуальної культури особистості, що стало фундаментом великої філософії серця (кордоцентризму) Г.С.Сковороди і його послідовників. Думка панує над тілесним втіленням людини, без розуму людина є сліпою, тому нині зростає відповідальність за чистоту наших помислів, прагнень, вчинків. Виховання волі людини – третій обов’язковий елемент християнської педагогіки Г.С.Сковороди, без якого неможлива єдність думки, слова і справи. Філософсько-богословська, психолого-педагогічна мудрість ноосферного генія Григорія Сковороди – стратегічний, концептуальний потенціал подолання нинішніх апокаліптичних викликів ХХІ ст., – зобов’язує нас до консолідації державних, наукових, освітніх, мистецьких закладів і організацій, широких громадських кіл суспільства, до пріоритету духовно-моральних цінностей – «мегасинтезу Історії, Духу та Творчості» (С.Б.Кримський) перед перебільшеними у наш час матеріальними. Аксіологічна спадщина геніїв людства сприятиме формуванню духовно-моральної, інтелектуальної культури старшокласників, формуванню соціальної компетентності нової генерації засобами слов’янської культури на засадах християнської етики, подвижницького волонтерського просвітництва у культурно-гуманістичних вимірах науки, ноосферної педагогіки, синергії мистецтв.

 

У Києві, на базі Всеукраїнського товариства «Знання» України (керівник професор В.І.Кушерець) у 2005 році створено Всеукраїнський народний університет українознавства імені Григорія Сковороди (ректор – професор П.П.Кононенко, проректори – професор Г.М.Сагач, кандидат технічних наук В.М.Решетинський), який займається широкою просвітницькою діяльністю з підготовки до 300-літнього ювілею від дня народження Г.С.Сковороди. Проректор Г.М.Сагач разом із сподвижниками створила низку філій у різних областях України: Миколаївська (світлої пам’яті Т.І.Роскіна, професор М.М.Букач), Закарпатська (професор М.Г.Артьомова), Херсонська (кандидат педагогічних наук Т.О.Кузьміч), Севастопольську (професор Д.Г.Сидорук), Одеську (професор Г.М.Сагач), Харківську (професор  І.Я.Гришин), Чернівецька (М.В.Влад). У Києві, на базі СШ №47, створено Сковородинську світлицю (С.М.Нетецька, Л.І.Мельник, кандидат  історичних наук І.Г.Єрмаков, кандидат  педагогічних наук, член-кореспондет НАПН України В.М.Хайруліна), де ведеться активна духовно-просвітницька, педагогічна діяльність виховання учнів на засадах філософії серця Г.С.Сковороди, зокрема, щорічні конференції, педагогічні читання, «круглі столи» тощо.

 

3 грудня 2012 року відбувся ювілейний Міжнародний форум «Григорій Сковорода як гало часу» (до 290-річчя від Дня Народження). Відповідальними були професор Г.М.Сагач, кандидат технічних наук В.М.Решетинський, Український Фонд Культури.

 

У 2017 р. у Словацькій Республіці, на базі Прешовського університету, було проведено Міжнародну конференцію «Аve, Scovoroda! Ідемо за Сковородою» (відповідальні: професор Г.М.Сагач, професор Ян Шафін, професор Мілан Герка, екс-посол України в Словацькій Республіці - Ольга Бенч). У ній взяли участь 7 науковців з України, науковці та богослови Словацької Республіки.

 

З метою популяризації філософії серця та педагогічних ідей Г.С.Сковороди створено «Програму авторського елективного спецкурсу» з елементами медіаосвіти «Аve, Scovoroda! Ідемо за Сковородою». Для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (18 год.) (професор Г.М.Сагач, кандидат педагогічних наук Т.О.Кузьміч). Вона успішно впроваджується у низці шкіл Херсонської області, Одеської області та в Україні.

 

До 2022 р. залишається не так багато часу, тому зростає важливість об’єднання зусиль держави, громадських організацій, християнських Церков, широких верств суспільства у гідному пошануванні «Громадянина Світу», «українського Сократа», «Учителя Вічності» Г.С.Сковороди: філософа, богослова, поета, байкаря, просвітителя, музиканта, співака, композитора, поліглота, природолюба – ноосферного генія людства, першорозуму України.

 

Кращі сковородинці України є лауреатами Міжнародної премії імені Григорія Сковороди, заснованої Українським Фондом Культури, лауреатами якої є Герой України Б.І.Олійник, Герой України М.І.Сікорський, відомі сковородинці- В.Я.Стадниченко, Л.І.Андрієвський, Б.М.Войцехівський, професор Г.М.Сагач та інші.

 

Громадськість звертається до влади із пропозицією Героя України Бориса Ілліча Олійника прирівняти Міжнародну премію імені Григорія Сковородидо рівня державної премії.

 

Останнім часом до активної просвітницької діяльності на базі ідей Г.С.Сковороди приєднуються широкі кола громадськості, що свідчить про вивишення духу українського народу на порозі величного ювілею, про громадянську відповідальність, державницьку позицію, патріотичні устремління духовно-моральної еліти України та багатьох країн світу. Зокрема, українські громади США, Канади, Європи, Австралії активізували просвітницьку діяльність у різних верствах населення. Ми усіх закликаємо приєднатися до потужного міжнародного руху сковородинців-просвітителів з метою втілення в життя безсмертних ідей щастя, свободи, сродної праці тощо: Аve, Scovoroda! Ідемо за Сковородою!