default_mobilelogo

 

 Бібліографічний покажчик наукових праць Хайруліної В.М.:

 

Хайруліна В.М., Білієнко Л.Б. Основні напрями формування особистості молодшого школяра в навчально-виховному процесі.// Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі. - збірник - К. -1990.

Хайруліна В.М., Дубогай О.Д., Кожухова В.П., Соснов А.Г. Методичні аспекти самовдосконалення організму школяра з різним типом будови тіла засобами фізичної культури.// Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школХайруліна В.М. у співавторстві. Український колеж.// Рідна школа. Український колеж.- спец.вип.журналу - К.- 1993.і. - збірник - К.- 1990.

Хайруліна В.М. Свічка творчості.// Рідна школа. Український колеж.-спец.вип.журналу - К.- 1993.

Хайруліна В.М. у співавторстві. Український колеж.// Рідна школа. Український колеж.- спец.вип.журналу - К.- 1993.

Хайруліна В.М. у співавторстві. Український колеж.// Рідна школа. Український колеж.- спец.вип.журналу - К.- 1993.

Хайруліна В.М. Працюємо на майбутнє.// Рідна школа. Український колеж.-спец.вип.журналу - К.- 1993.

Хайруліна В.М., Погоріла І.О., Єрмаков І.Г. Виховний процес у контексті самореалізації особистості учня.// Рідна школа. Український колеж.-спец.вип.журналу - К.- 1993.

Хайруліна В.М., Рудаківська С.В. Лабораторія майстерності.// Рідна школа. Український колеж.- спец. вип. журнал у - К.- 1993.

Хайруліна В.М., Рудаківська С.В. Вчимося творити.// Рідна школа. Український колеж.- спец.вип.журналу - К.- 1993.

Хайруліна В.М. Виховний потенціал Українського колежу.// Школы нового типа: опыт становлений, технологии и перспективы. - зб.матер. – Запоріжжя - 1993.

Хайруліна В.М. Щоб український день із ночі вирвать.// Освіта.- К.- 1993 - №42-43.

Хайруліна В.М., Єрмаков І.Г. Виховання особистості.// Педагогічні інновації у сучасній школі. - К.- 1993.2. Хайруліна В.М., Сгадова В.В. Система роботи колежу по самореалізації особистості. Управління школою у сучасних умовах.// Управління школою в сучасних умовах. Проблеми теорії і практики.-зб.матер.-К.1994.

Хайруліна В.М., Єрмаков І.Г. Виховання особистості.// Педагогічні інновації у сучасній школі. - К.- 1993.2. Хайруліна В.М., Сгадова В.В. Система роботи колежу по самореалізації особистості. Управління школою у сучасних умовах.// Управління школою в сучасних умовах. Проблеми теорії і практики.-зб.матер.-К.1994.

Хайруліна В.М., Титаренко Н.В. Реалізація принципу розвиваючого навчання. //Початкова освіта - шляхи розвитку. - матеріали конференції. - 3. - 1995.

Хайруліна В.М. Ідеї Сухомлинського живуть у колежі. //36. мат. Всеукраїнських педагогічних читань. - 1996. - Вип.2. - 4.2.

Сушко О.О., Виговський М.Ю., Лапиченко Т.В., Хайруліна В.М. //Всесвітня історія XX століття в запитаннях і відповідях. - Посібник-довідник для випускників середніх навчально-виховник закладів. - К. - 1996.

Хайруліна В.М. Змінюється вектор руху. //Освіта. - К. - 1996. - №15-16.

Хайруліна В.М., Рудаківська С.В. Спрямований у майбутнє. //Зарубіжна література. - К. -1996. - №9.

Хайруліна В.М. Оновлення виховного процесу у світі особистісно зорієнтованої педагогіки. З досвіду педагогічного колективу Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського. //у кн: Психологія і педагогіка життєтворчості. - К.- 1996. - С.412-491.

Хайруліна В.М. Бачити в учневі особистість. //Початкова школа. -К.-1997. - №2.

Хайруліна В.М. Філософія родинності в Українському колежі ім.В.О.Сухомлинського. //в кн.: Мистецтво життєтворчості особистості. - Наук.-метод. посібник. -К.- Т.2. - 1997. -С.381-386.

Хайруліна В.М. Український колеж ім.В.О.Сухомлинського. //Інформаційні матеріали. - 1997. - С.5-13.

Хайруліна В.М. Навчати можна лише добром. //Урядовий кур'єр.-1998.-№29.

Безоціночне навчання у початковій школі (з досвіду роботи Українського колежу ім.В.О.Сухомлинського). //Педагогіка толерантності. - 1998. - №2.

Хайруліна В.М. Проблема гуманізації освіти як умова вдосконалення духовності суспільства. //у кн.: Уряду України: Духовність як основа консолідації суспільства. - Т.15. - К. - 1999. - С.474-486.

Хайруліна В.М. Заходи, спрямовані на забезпечення реалізації положень Закону України "Про загальну середню освіту" в Українському колежі ім.В.О.Сухомлинського. //Педагогіка толерантності. - 1999 - №3/4 - С.77 86.

Хайруліна В.М. Китай знає і шанує Василя Сухомлинського. //Педагогічна газета.- 1999. - №2(56).

Хайруліна В.М. Педагогіка Сухомлинського не відає кордонів. // Директор школи.- 1999.-№17(65).

Хайруліна В.М. Міжнародний клуб дитячої дипломатії в Українському колежі ім.В.О.Сухомлинського. // Директор школи. - 1999. - №24(72).

Хайруліна В.М. Щоб засяяли промінці веселки в дитячих серцях. //Педагогічна газета. - 1999. - №12(66).

Хайруліна В.М. 10 років колеж працює без бальних оцінок. //Педагогіка толерантності. - 2000. - №2.

Хайруліна В.М. Розвиток творчих обдарувань дитини у світлі педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. //Педагогіка та психологія. зб.наукових праць. - X. -2000. - Вип. 10. - Ч.З.

Хайруліна В.М. За покликом серця. //Педагогічна газета. - 2000. - №3(69).

Хайруліна В.М. Школа як система взаємодії. //Завуч. - спец.вип. - К. - 2000.-№13.(55).

Хайруліна В.М. Творчий спадок Василя Сухомлинського - джерело духовності. // Освіта України. - 2000 - №39 - С.З

Хайруліна В.М. Що відрізняє Український колеж від інших навчальних закладів. //Український колеж ім. В. О. Сухомлинського. науково-методичний посібник/ За ред. Хайруліної В.М. - К.:2000. - С.9-19.

Хайруліна В.М. Формування духовності як ключова педагогічна проблема. // «Наука і освіта»: Науково-практичний журнал Південного наукового центр АПН України. - 2001.-№ 5.-С.127-130.

Хайруліна В.М. Бо то не просто мова, звуки... //. - «Завуч». - грудень 2001. - №36(114).

Хайруліна В.М. Рідномовний простір (науково-методичний посібник) //Український колеж ім.В.О.Сухомлинського/ За ред. Хайруліної В.М. - К.: 2002.-365С.

Хайруліна В.М. Турбота про вчителя - запорука майбутнього (Ювілейне видання АПН України, 2002).

Жерносек І.П., Хайруліна В.М. Нова школа нової України: Науково-методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. – С.І83.

Хайруліна В.М. Перемагати! // - „Українська мова та література” №13-15(317-319)-квітень 2003 р.

Хайруліна В.М. Виховна система Українського колежу: практичний аспект.// Директор школи (66-70) № 4/2004 р.

Етика: духовні засади. Методичні розробки уроків для початкової школи за ред. Хайруліної В.М. с. 271.

Хайруліна В. Л. Євсюкова, Л. Крисальна; Наук. консультант О.В.Сухомлинська Етика: духовні засади: [Проект програми] // Почат. шк. - 2005. - № 9. - С. 55 -58; Шкіл. світ. - 2005. - Лют. (№ 5/6). -С. 2-8.

Хайруліна В. Школа майбутнього: не мріяти, а діяти! Директор шк. ліцею, гімназії . – 2005. - №4 - С.23-26.

Хайруліна В. Лінійка пам'яті Василя Сухомлинського: [У Павлиській шк. на Кіровоградщині] // Пед. газ. - 2005. - Серп. (№ 8).

Хайруліна В. Основи християнської етики як засіб відродження духовності / / Директор шк., ліцею, гімназії. - 2005. - № 2.

Хайруліна В. Відповідальність як умова вільного вибору особистості: [Досвід роботи Укр. колежу ім. В.О.Сухомлинського по профілізації самовизначення та самореалізації особистості учнів] / Почат. шк.-2005,-№9.-С. 10-12.

Хайруліна В.М. На шляхах до одухотворення освіти. // Українська мова та література /Шкіл. Світ(Чис. № 37) – Жовт.– 2005. – С. 3.

Хайруліна В.М. Інноваційність як система життя: Розмова з Василиною Хайруліною, чл. - кор. АПН України / Розмову вела Л. Ткаченко // Упр. освітою. - 2005. - Листоп. ( Чис. 22). - С. 2-3.

Дивоцвіт дитинства: хрестоматія з етики для учнів початкової школи за ред. Хайруліної В.М. – К.: 2005. – 191 С

Хайруліна В.М., Острів плекання майбутнього. // Вивчаємо Українську мову та літературу. – 2006. - №36(112). С.3-5.

Хайруліна В.М., Острів плекання майбутнього. Як зробити школу успішною: Практ. Кроки. / Упоряд. В.Зоц. – К.: Шк.світ. 2007, - 128 с. – (Б-ка „Шк.світу”). С.56-63.

Хайруліна В.М. Дорогу авторській педагогіці! Федоренко В.Л. Авторські ігрові проекти/ Навчально-методичний посібник для вчителів і студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – 224 с., С.3-8.

Хайруліна В.М. Організація творчого пошуку у педагогічному колективі Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського. // Педагогічна і психічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 1. Теорія та історія педагогіки. – К.: „Педагогічна думка”, 2007. – С.185-195.

Хайруліна В.М. Відповідальність як умова вільного вибору особистості. // Шлях освіти. – 2007. №2. – С.33-37.

Хайруліна В.М. Усе починається з філософії управління. // Завуч. – 2007. – №4. – С.13-17.

Хайруліна В.М. Виховання майбутнього: цінності, цілі та технології освіти: Науково-практична конференція на другому Міжнародному гуманітарному форумі учених і вчителів „Відродження, оновлення і розвиток людини”: [Виступ В.М. Хайруліної] //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. №3. С.4-12.

Хайруліна В.М. Зберегти в людині людське. // Світ виховання. – 2007. №5 (24). С.9-12.

Хайруліна В.М. Знайти поле, де зерно найкраще проросте. // Педагогічний вісник – Кіровоград, 2008. - № 1/2. – С. 22-25. – (90-річчя з дня народження).

Хайруліна В.М. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – фундамент культурної перспективи України // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. №4. С.57-61.

Хайруліна В.М. Спадкоємці духовної спадщини Василя Сухомлинського // Світ виховання. – 2008. №4 (29). С.16-19

Хайруліна В.М. Виховання серцем // Наукові записки Сер.: Педагогічні науки / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського. - С. 189-193.

Хайруліна В.М. Педагогіка серця вчителя-гуманіста: // Педагогічна газета. – 2008. – Верес. (№9). – С. 4-5. – (До ювілею В.О. Сухомлинського).

Суцвіття: до 90-річчя В.О. Сухомлинського та 20-річчя Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського / Автор ідеї, ред. В.М. Хайруліної.

Школа під блакитним небом: до 90-річчя В.О. Сухомлинського та 20-річчя Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського. Документальний фільм / автор ідеї В.М. Хайруліна

Хайруліна В.М. Створімо творчу групу: (управління загальноосвітніми навчальними закладами) // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. - №1. – с. 44.

Хайруліна В. М. Цінності освіти в духовному зростанні особистості // Вічне слово. Київ, – 2010. - № 4. – с. 8 - 9

Хайруліна В.М. «Идеи В. А. Сухомлинского в современной школе» матеріали Міжнародної конференції Пекінського педагогічного університету (КНР)

Хайруліна В.М. Незгасна свіча пізнання й творення // Всеукраїнський науково-популярний журнал «Дивосвіт». – 2010. №3 (серпень). С.46-49.

Хайруліна В.М., Каракоз С.І. «Назавжди в пам’яті родинній» „Четверта хвиля”, - К, 2010.

Хайруліна В. М. Місія учителя // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – 2011. - №2. – с. 19.

Хайруліна В. М. Пізнавати серцем // Збірник наукових праць.: Педагогічний дискурс, Хмельницький – 2011. - №10. – с.500-505.

Хайруліна В. М. Він утверджував рідномовний простір / Василина Миколаївна Хайруліна. Осонцений світ Валерія Федоренка - Київ: «Задруга», 2011. – 239 с.

Хайруліна В. М. Цінності освіти в духовному зростанні особистості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мораль і освіта в полікультурному суспільстві: ідеали і цінності» - К.; 2011, с. 3 – 6.

Хайруліна В.М. Співпрацюємо, творимо, експериментуємо. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – 2011. - №2. – с. 19.

Хайруліна В.М. Збережімо в пам’яті // Освіта. - 2011. № 22 (5457) (травень). С.3.

Хайруліна В.М. «Не боятися змін, а прагнути їх»: [розмова з дир. Укр. колежу ім. В.О. Сухомлинського Василиною Хайруліною про особливості навч.-вихов. Роботи в умовах новацій та змін / розмову вела Світлана Горська] // Освіта. – 2011. – 19-26 жовт. (42/43). – С. 5.

Хайруліна В.М., Каракоз С.І. «Я неповторний світ вивчаю». – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 168 с.

Хайруліна В.М. У пошуках дива // Початкова школа. – 2013. № 1 С. 1-5

Хайруліна В.М. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках у проектних класах «Інтелект України» // Щомісячний науково-педагогічний журнал Рідна школа. – 2013. № 10 (1006) (жовтень) С. 60-68 : рис. – Бібліогр.:9 назв.

Хайруліна В.М. Творимо педагогіку Благочестя: [виступ директора колежу на урочистому зібранні наук.-пед.громадськості м. Києва і Київ. Обл., присвяч.. 95-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 17 верес. 2013 р. у Київському міському будинку вчителя] / Василина Хайруліна // Освіта. - 2013. - 11-18 верес. (№ 40). - С.3.

Хайруліна В.М. Дорогою любові: [розмова з дир. Укр. колежу ім. В.О. Сухомлинського Василиною Миколаївною Хайруліною / розмову записала Сусана Каракоз] // Освіта. – 2013. – 20-27 берез. (№ 14). – С. 6-7.

Гончаренко М.С., Камнева Т.П., Хайрулина В.Н. Иследование динамики и возрастных особенностей энергетического состояния учеников коллежа им. Сухомлинского г. Киева // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». – 2014 - №1, Том 16 С. 56-60

Хайруліна В.М. Ідеї В.О.Сухомлинського належать світу // Щомісячний науково-педагогічний журнал Рідна школа. – 2015. № 5-6 (1025-1026) (травень-червень) С. 9-13.

Хайруліна В.М. Вчення В.О.Сухомлинського надихає освітян Китаю //Директор школи. -2015. № 9 (105) (вересень) С. 35-41.

Хайруліна В.М. Дбати про освіту разом! // Директор школи. -2016. № 1-3 С.152-159.

Хайруліна В.М. Доценко С.М. Дидактичний потенціал компетентнісної моделі освіти у розвитку творчих здібностей учнів початкових класів Інтелект України // Щомісячний науково-педагогічний журнал Рідна школа. – 2016. № 4- (1035) (квітень) С. 32- 38.

Хайруліна В.М. Особистість у колективі // Щомісячний науково- педагогічний журнал Рідна школа.-2016 - № 11-12(1043-1044) (листопад-грудень) С. 37-39.

За ред. Хайруліної В.М. Уроки добротворення: методичний посібник з предмету «Етика: духовні засади» // К.: Талком, 2016. -276 с.

Хайруліна В.М. Мистецтво бути людиною (на основі спадщини В.О.Сухомлинського) // Матеріали міжнародної конференції "Міжнародна конференція проблем класу, школи, суспільства та розвитку студентів", 18-19 червня, 2016р. м. Шанхай, Китай

Хайруліна В.М. Дбати про освіту разом! // Директор школи. -2016. № 1-3 С.152-159.

Хайруліна В.М. Духовність у спадщині І.А.Зязюна  // Наукова школа академіка І.Зязюна у працях його соратників та учнів // Матеріали науково – практичної конференції 16-17травня 2017р./ За заг. ред. Романовського О.Г.,. – Х.:НТУ «ХПІ»,2017.- с202 – 208.

Хайруліна В.М. Пошук самовдосконалення Searchfor self-improvement // Журнал Європейської асоціації керівників шкіл «ESHA magasine», травень, 2017р.

Хайруліна В.М. Парадигма педагогіки добротворення // Освіта. - 2017. № 42 -43(5788 -5789) (жовтень). С.6.

Хайруліна В.М. Ідеї Василя Сухомлинського у розбудові музейного середовища сучасної школи. // Щомісячний науково- педагогічний журнал Рідна школа. - 2018 - № 1-2 (1057) С. 17-20.

Хайруліна В.М. Педагогіка добротворення: наук.-метод. посіб. // Київ, 2018. - 416 с.

Хайруліна В.М. В.О.Сухомлинський зі мною. // Директор школи. - 2018. № 3 С.130 - 137.

Хайруліна В.М. Школа духовного розвитку та добротворення. // Матеріали десятого міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. Том 2. Авторські школи України 20-21 вересня 2018 року м. Черкаси С.23-29.

Хайруліна В.М. Дивосвіт дитинства у творчій спадщині В.О.Сухомлинського // Науково – методичний щоквартальний журнал №1-2(45-46), 2018 С.17-21

Хайруліна В.М. «Відродження духовної місії української освіти» // (с.91-107) співавтор українсько- литовської монографії «Горизот духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph» / укл. Й. Кевішас, О.Отич/ - Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с.

Хайруліна В.М. Жизнь - ступенька на вершину идеального // Матеріали міжнародної конференції 30-31серпня, 2019р. м.Чуфуй, Китай

Хайруліна В.М. Духовність виховання у становленні особистості // Матеріали Міжнародної конференції «Європейські цінності та розчиток соціальної згуртованості в оствіті", Київ - НПУ ім. М.П. Драгоманова – 2019

 

 

Праці про В.М.Хайруліну

 

 

Випускники 2000 про колеж: [сл. вдячності дир. В. М. Хайруліній та вчителям] // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 178–188.

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти: [зокрема, В. Хайруліна як чл.-кор. НАПН України і чл. бюро відділення] // Україна наукова. – К. : Укр. акад. геральдики, товарн. знаку та логотипу, 2010. – Т. 2 : Національна академія педагогічних наук України. – С. 18.

Галковська, Т. Створити свою школу: [про дир. Укр. колежу, В. Хайруліну] / Тетяна Галковська // Дзеркало тижня. – 2002. – 5 жовт. (№ 38). – С. 7.

Духовний простір Василини Миколаївни Хайруліної: біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Н. В. Горшкова, О. В. Осмоловська, Н. Є. Шолохова ; наук. ред. і бібліогр. ред. А. М. Доркену]. – К., 2013. – 128 с. – (Сер. „Ювіляри НАПН України” ; вип. 32).

Дякуємо, шануємо, пам’ятатимемо завжди: [сл. вдячності дир. В. М. Хайруліній і вчителям колежу від учнів] // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 63–66.

Життєвої енергії і міцного здоров’я: у Василини Хайруліної – ювілей : [вітання] // Освіта України. – 2008. – 20 трав. (№ 37). – С. 7.

Засоби масової інформації про нас: [добірка подяк дир. колежа В. М. Хайруліній та вчителям] // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 16.

Зірка першої величини: [до ювілею дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського В. М. Хайруліної] // Освіта. – 2008. – 14–21 трав. (№ 9/20). – С. 5.

Каракоз, С. Дорогою любові: [життєвий шлях В. Хайруліної] / Сусанна Каракоз // Освіта. – 2013. – 20–27 берез. (№ 14). – С. 6–7.

Коршак, Н. Василинина школа: [творчий портр. дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського В. М. Хайруліної] / Н. Коршак // Пед. газета. – 1999. – Квіт. (№ 40). – С. 2.

Кращі освітяни 2012 року: рейтинги: [В. Хайруліну визнано кращим освітянином року, лауреатом відзнаки „Засвіти вогонь”] // Освіта. – 2013. – 2–9 січ. (№ 1/2). – С. 11.

Кращі освітяни 2006 р.: рейтинги : [В. Хайруліна – лауреат відзнаки „Залиш мені в спадщину думку найвищу”] // Освіта. – 2006. – 4–11 січ. (№ 1). – С. 9.

Стеценко, О. Колеж – моя майбутня доля : [роздуми і посвята дир. колежа В. М. Хайруліній й пед. кол.] / О. Стеценко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 48–49.

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] // Академія педагогічних наук України : інформ. довід. – К., 2002. – С. 50–51.

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] / С. У. Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – С. 486.

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] / С. Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 352. – (Міжнародний фонд „Відродження”).

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] // Хто є хто на Житомирщині : видатні земляки / авт.-упоряд. Вадим Болгов. – К., 2002. – С. 129.

Хайруліна Василина Миколаївна: [дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського] // Україна наукова : довідково-іміджеве вид. – К., 2010. – Т. ІІ : Національна академія педагогічних наук України. – С. 94.

Хайруліна Василина Миколаївна: до 60-річчя від дня народж. : кат. вист. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ; упоряд. В. В. Березкіна. – К., 2003. – 34 с. : портр. – (Сер.: „Ювіляри АПН України” ; вип. 14).

[В. М. Хайруліна] // Флагмани освіти і науки України: кращі освітяни та науковці України = Leaders of education and sciense of Ukraine : the best pedagogues and scientists of Ukraine / [упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко, наук. консультант А. Шаблій ; пер. на англ. Павла Бовсуновського]. – К. : Галактика-С, 2009. – С. 158.

[В. М. Хайруліна] // Флагмани освіти і науки України: кращі освітяни та науковці України = Leaders of education and sciense of Ukraine : the best pedagogues and scientists of Ukraine / [упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко, наук. консультант А. Шаблій ; пер. на англ. Павла Бовсуновського]. – К. : Галактика-С, 2009. – С. 158.

[Хайруліна Василина Миколаївна, 19.05.1943 р.] // Український педагогічний календар: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: Л. О. Калмикова, Т. Ф. Баєва ; за заг. ред. В. П. Коцура. – К. : Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т, 2002. – С. 95.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2000 рік / Акад. пед. наук України ; [упоряд.: М. С. Вашуленко, Т. К. Полонська]. – К. : АПН України, 2001. – C. 5, 29, 38, 39.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2001 рік / Акад. пед. наук України ; [упоряд.: М. С. Вашуленко, Т. К. Полонська]. – К. : АПН України, 2002. – C. 4, 36, 40, 42.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік / Акад. пед. наук України ; [упоряд.: О. І. Ляшенко, Т. К. Полонська]. – К. : АПН України, 2003. – C. 38, 41, 43.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 рік / Акад. пед. наук України ; [упоряд.: О. І. Ляшенко, Т. К. Полонська]. – К. : АПН України, 2004. – C. 55, 57.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2004 рік / Акад. пед. наук України ; [упоряд.: Т. К. Полонська ; відп. за вип.: О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко]. – К. : АПН України, 2005. – C. 41, 42, 45, 47.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2005 рік / Акад. пед. наук України ; [упоряд.: Т. К. Полонська ; відп. за вип.: О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко]. – К. : АПН України, 2006. – C. 17, 117.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / Акад. пед. наук України ; [упоряд. Т. К. Полонська ; відп. за вип.: О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко]. – К. : АПН України, 2007. – C. 23, 95, 97.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2007 рік / Акад. пед. наук України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К. : АПН України, 2008. – C. 23, 114, 116.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2008 рік / Акад. пед. наук України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К. : АПН України, 2009. – C. 26, 133, 134.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2009 році / Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К. : НАПН України, 2010. – C. 24, 139, 141.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2010 році / Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К. : НАПН України, 2011. – C. 21, 142, 143.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2011 році / Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К. : НАПН України, 2012. – C. 27, 128.

 

 

Праці про Український колеж В.О.Сухомлинського

 

 

Антонець, М. Тут живуть ідеї Сухомлинського : [про засід. наук.-дослід. лабораторії „Василь Сухомлинський і школа ХХІ ст.”, в якій взяла участь дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського, чл.-кор. АПН України, канд. пед. наук В. Хайруліна] / М. Антонець // Пед. газета. – 1999. – Серп. (№ 8). – С. 3.

Білецька, В. І. Сади українського колежу ім. В. О. Сухомлинського : [створення зим. саду – втілення ідей В. Сухомлинського] / В. І. Білецька // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 30.

Васильєва, Л. Красу сприймаємо серцем : [пед. діяльн. в Укр. колежі] / Л. Васильєва // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 3.

Добридень, школо, добридень, клас! : [про підготов. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського до Дня знань та вітання зі святом дітей дир. В. М. Хайруліної] // Час. – 1996. – 6 верес. – С. 2.

Євсюкова, Л. С. Музей Василя Олександровича Сухомлинського : [робота музею під керівництвом дир. колежу В. М. Хайруліної] / Л. С. Євсюкова // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 9–10.

Єрмаков, І. Г. Сходження до особистості : [про діяльн. дир. Укр. колежа як послідовника ідей В. Сухомлинського] / І. Г. Єрмаков // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 23–25.

Єрмаченкова, Є. Колеж пишається своїми випускниками : [керівництво навч. процесом у „школі радості”] / Євгенія Єрмаченкова // Освіта України. – 1998. – 27 трав. (№ 22). – С. 11.

Здрастуй, школо, здрастуй, клас!.. : [про дир. В. М. Хайруліну і підготовку Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського до Дня знань] // Зірка. – 1996. – 6 верес. – С. 1.

Зоц, В. М. Школа біля Дніпра : [про дир. В. М. Хайруліну і її колеж] / В. М. Зоц // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 5–8.

Коноваленко, О. Український колеж ім. В. О. Сухомлинського: духовність, компетентність, творчість, або На шляху до істинної освіти : (досвід становлення і розвитку української національної школи) : [засідання „круглого столу”] / Ольга Коноваленко, Олександр Красноголовець // Освіта. – 2001. – 21–28 берез. (№ 17/18). – С. 2–4.

Коротко про колеж : [діяльн. колежу під керівництвом дир.] // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 5.

Коршак, Н. С. Наука і практика – два крила : [про втілення ідей В. Сухомлинського дир. колежу В. М. Хайруліною] / Н. С. Коршак // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 13–15.

Коршак, Н. Школа пані Василини – школа Духовного Відродження України : [про Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського (СШ № 272) та про його дир.] / Н. Коршак // Освіта. – 2005. – 11–18 трав. (№ 20). – С. 3.

Котенко, В. Школа радості, школа любові : [про Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського – експерим. шк.-лаб.] / В. Котенко // Навчання сьогодні. – 2003. – Лют.–Берез. (№ 4). – С. 6–7.

Красноголовець, О. Український колеж як школа життя / Олександр Красноголовець // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 3–4.

Крисальна, Л. О. Вести дітей до духовного високогір’я : [вихов. робота колежу] / Л. О. Крисальна // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 27–28.

Кроп, Т. Народжені для добра : [урок життєтворчості в Укр. колежі ім. В. О. Сухомлинського, ведуча дир. В. М. Хайруліна] / Тетяна Кроп // Київ. вісн.– 95. – 1997. – 20 листоп. – С. 1.

Кутовенко, І. Школа для дитини : [про навч.-вихов. процес в Укр. колежі] / І. Кутовенко // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 3.

Міщенко, Н. Колеж ім. Василя Сухомлинського змусив не лише нас, а й за кордоном по-іншому глянути і на українську освіту, і на Україну взагалі : [модель оновлення вихов. процесу за ідеями В. Сухомлинського, розроб. В. Хайруліною] / Н. Міщенко // Освіта України. – 2002. – 19 берез. (№ 23). – С. 5.

Новгородська, Ю. Г. Український колеж – школа самореалізації : [про діяльн. В. М. Хайруліної як провідника ідей В. О. Сухомлинського] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 1998. – С. 162–166. – Бібліогр.: 6 назв.

Новікова, О. А. Колеж. Родина. Дитина : [діяльн. дир. колежа В. М. Хайруліної за пед. спадщиною В. О. Сухомлинського] / О. А. Новікова, Л. І. Лаптєва, Ю. Л. Буденкевич // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 46–48 ; Завуч. – 2000. – Трав. (№ 13). – Спецвип. – С. 3.

Петрова, С. Знайомтесь: Школа майбутнього : [презентація діяльн. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського під керівництвом дир. В. М. Хайруліної у Будинку вчителя] / С. Петрова // Хрещатик. – 1997. – 22 листоп. (№ 171). – С. 14.

Рослякова, В. О. Ім’я Українського колежу: (візитна картка школи) : [робота музею В. О. Сухомлинського в Укр. колежі – ініціатива дир., чл.-кор. АПН України, канд. пед. наук В. М. Хайруліної] / В. О. Рослякова // Шкіл. світ. – 1999. – Трав. (№ 10). – С. 4.

Рослякова, В. О. Припадаємо до джерела знань В. О. Сухомлинського : [діяльн. дир. колежа В. М. Хайруліної та пед. кол.] / В. О. Рослякова // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 56–57.

Сагач, Г. …бо всі творили красу педагогічної дії : [творча пед. лаб. Укр. колежу] / Галина Сагач // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 2.

Семиволос, П. Столична двадцятка : [рейтинг кращих шк.] / Павлина Семиволос // Дзеркало тижня. – 2002. – 15 черв. (№ 22). – С. 15–16.

Символи колежу // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 6.

Сокіл, Т. І. Осягнути красу мистецтва : [виховання за Сухомлинським] / Т. І. Сокіл // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 28–30.

Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського : [матеріали про колеж] / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна]. – К. : [б. в.], 2008. – 67с. : кольор. фотогр.

Ткаченко, Л. Проблеми впровадження профільного навчання потребують обговорення : [тези доп. науковців, зокрема, В. Хайруліної на Всеукр. наук.-практ. конф. „Профільне навчання: історія, теорія, практика”, що відбулась на базі Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського] / Лідія Ткаченко // Освіта України. – 2004. – 17 листоп. (№ 90). – С. 9.

Увічнення пам’яті В. О. Сухомлинського : [про відкриття у 1996 р. музею В. О. Сухомлинського в Українському колежі № 272 та присвоєння колежу імені В. О. Сухомлинського] // Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського : путівник : [до 90-річчя В. О. Сухомлинського] / Кіровогр. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. О. Сухомлинського. – Павлиш, 2008. – С. 40.

Український колеж імені В. О. Сухомлинського : [про колеж під керівництвом В. Хайруліної] // Україна наукова. – К. : Укр. акад. геральдики, товарн. знаку та логотипу, 2010. – Т. 2 : Національна академія педагогічних наук України. – С. 94.

Федоренко, В. Л. Висока місія учительства : [впровадж. ідей В. Сухомлинського у життя колежа] / В. Л. Федоренко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 33–36.

Федоренко, В. Л. Висока місія учительства : [впровадж. ідей В. Сухомлинського у життя колежа] / В. Л. Федоренко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 33–36.

Федоренко, В. Збереження національної самобутності : [виховання в Укр. колежі за ідеями В. Сухомлинського] / В. Федоренко // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 2.

Шовкова, О. В. До джерел національної духовності : [про діяльн. дир. Укр. колежу В. М. Хайруліної] / О. В. Шовкова // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 23.

Школа під блакитним небом [Відеозапис] : докум. фільм : до 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського присвячується / [авт. сценарію та реж. Тетяна Ульянич ; звукореж. Анатолій Сорока ; муз. ред. Філіп Логвиненко]. – [Б. м.] : Ульянич, 2008. – 1 диск (DVD)

 

 

Праці сподвижників

 

 

Безсонова, М. І. Власний досвід – найкраще : [інновації у викладанні світової л-ри в Укр. колежі] / М. І. Безсонова // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 80–81.

Білецька, В. І. Найцінніший скарб : [керівництво екол. освітою в колежі] / В. І. Білецька // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 55–56.

Бойко, О. В. Уважне ставлення до кожної дитини : [корекційна робота з учнями у колежі] / О. В. Бойко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 40.

Бондар, Л. М. Початкова школа – школа становлення : [навчання та виховання мол. школярів у колежі] / Л. М. Бондар // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 17–18.

Вертиполох, М. А. Інтегровані методи навчання англійської мови : [інновац. у навчанні інозем. мовам в Укр. колежі] / М. А. Вертиполох // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 89–90.

Вимоги до педагогічної оцінки : [інновац. діяльн. дир. колежу] // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 78–79.

Воєвода, З. Я. Вшановуємо пам’ять національних світочів : [вихов. діяльн. колежу] / З. Я. Воєвода // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 24.

Герасимович, В. Ми пам’ятаємо ваші імена : [благодійні проекти колежу під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Вадим Герасимович // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 59.

Єнотаєва, Л. Є. Опікуємося душею дитини : [інновац. діяльн. В. М. Хайруліної – психолог. служба колежу] / Л. Є. Єнотаєва // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 39–40.

Єрмаков, І. Г. Години спілкування : оновлення тематичних напрямів, впровадження активних форм і методів : [інновац. діяльн. в Укр. колежі під керівництвом В. М. Хайруліної] / І. Г. Єрмаков // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 53–56.

Золотарьова, А. В. Сила музики – безмежна! : [муз. виховання колежан] / А. В. Золотарьова // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 55.

Кащей, В. Б. Здорові учні – успішна нація : [інновації у фіз. вихованні колежан] / В. Б. Кащей // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 35.

Коляда, І. А. Учитись не заради оцінки, а заради знань : [керівництво Укр. колежем] / І. А. Коляда // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 77.

Коршак, Н. С. Мало, що в житті було... : [інновації на шляху до освіти під керівництвом дир. колежу] / Н. С. Коршак // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 51–52.

Коршак, Н. С. Прилучаємо дітей до перлин душі народної : [творче навчання в Укр. колежі] / Н. С. Коршак // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 26.

Кривенко, Т. О. Психологічні резерви особистості : [керівництво службою психологів в Укр. колежі] / Т. О. Кривенко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 34–35.

Кузьменко, Н. В. Плекаємо духовність особистості : [виховання колежан] / Н. В. Кузьменко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 20–29.

Курченко, А. Як у рідному домі : [керівництво пед. кол. колежа] / А. Курченко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 50–51.

Кутовенко, І. Л. Ви талановиті! : [ситуація успіху – інновац. діяльн. на уроках математики] / І. Л. Кутовенко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 107–108.

Кучеренко, С. Велика Рада Об’єднаних Сердець : [благодійні акції ВРОС колежу] / Станіслав Кучеренко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С 49–50.

Кучеров, І. С. Оберігати психіку дітей : [Укр. колеж під керівництвом В. М. Хайруліної є шк.-лаб. КДПУ] / І. С. Кучеров, С. В. Кухта, О. П. Лазарук // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 40–42.

Манорик, О. В. Обличчям до світу : [інновац. діяльн. в іншомовному спілкуванні колежан] / О. В. Манорик // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 62.

Манорик, О. В. Плекання обдарованої дитини : [інновац. діяльн. колеж. філії МАН „Дослідник”, за сприяння дир. В. М. Хайруліної] / О. В. Манорик // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 43–44.

Манорик, О. В. Прилучаємося до світової спільноти : [нові форми навчання інозем. мовам у колежі] / О. В. Манорик // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 33–34.

Маслов, В. Е. Пам’ятаймо : історія одна, шляхів до істини багато : [нові методи навчання на уроках історії у колежі] / В. Е. Маслов // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 26.

Матківська, Т. К. Головне – зацікавити : [про інновац. діяльн. кафедри точних наук Укр. колежу] / Т. К. Матківська // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 82–84.

Матківська, Т. К. Запалити факел : [інновац. діяльн. у вихованні колежан] / Т. К. Матківська // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 87–90.

Мельниченко, В. Р. Навчаємо спілкуватися : [викладання риторики в Укр. колежі] / В. Р. Мельниченко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 38–39.

Мельниченко, В. Р. Навчаємо спілкуватися : [викладання риторики в Укр. колежі] / В. Р. Мельниченко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 38–39.

Мельничук, Т. І. Родинні турботи : [діяльн. Ради колежу] / Т. І. Мельничук // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 61.

Миколаєнко, Ю. В. Природа – джерело прекрасного : [екол. виховання колежан] / Ю. В. Миколаєнко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 29.

Миколаєнко, Ю. В. Середня школа – школа зростання : [колеж під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Ю. В. Миколаєнко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 19–20.

Недашківська, Л. С. Збагачувати духовний світ учнів : [викладання світової л-ри в Укр. колежі] / Л. С. Недашківська // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 82.

Новікова, О. А. Нам – 15 років, а нашим вихованцям – утричі менше! : [розвивальне навчання дітей 4–5 р. при колежі] / О. А. Новікова // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 41–42.

Пасещенко, Г. В. Вчимося відстоювати свою думку : [діяльн. „Дебатного клубу” у колежі] / Г. В. Пасещенко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 57.

Пасещенко, Г. В. Знання для творення добра : [інновації у розумовому вихованні колежан] / Г. В. Пасещенко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 37–39.

Пасещенко, Г. В. Формування громадянина й патріота : [виховання колежан] / Г. В. Пасещенко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна]. – К., 2008. – С. 25.

Пишінська, С. А. Материк точних наук : [інновац. діяльн. вчителів фізико-мат. наук у колежі] / С. А. Пишінська // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 31–32.

Погоріла, І. О. В гармонії з природою формується особистість : [екол. виховання у колежі] / І. О. Погоріла // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 39–41.

Погоріла, І. О. Кожен – творча особистість : [керівництво вихов. процесом у колежі] / І. О. Погоріла // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 57–58.

Погоріла, І. О. Майбутнє – за інтегрованими уроками : [діяльн. учителів-предметників Укр. колежу] / І. О. Погоріла // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 88–89.

Погоріла, І. О. Майбутнє – за інтегрованими уроками : [діяльн. учителів-предметників Укр. колежу] / І. О. Погоріла // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 88–89.

Полосіна, О. В. Поглиблено вивчаємо літературу : [авт. концепція викладання л-ри] / О. В. Полосіна // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 78–79.

Правила лікувальної педагогіки : [інновац. діяльн. пед. кол. колежа] // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 76–77.

Слєпкань, З. І. Система роботи школи по самореалізації особистості як наукова проблема : [керівництво Укр. колежем] / З. І. Слєпкань // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 31.

Становских, З. Джерело відродження духовної культури : [участь В. М. Хайруліної та педагогів Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського у засіданні „Ідеї відродження духовної культури особистості в творчої спадщині Т. Г. Шевченка”] / Зінаїда Становских // Пед. газета. – 2013. – Берез. (№ 3). – С. 8.

Титаренко, Н. В. Вирощуємо сад знань : [навчання у почат. шк. – інновац. діяльн. під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 41–46.

Титаренко, Н. В. Наш погляд на початкову школу : [почат. освіта під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 37–38.

Титаренко, Н. В. Наш погляд на початкову школу : [почат. освіта під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 37–38.

Титаренко, Н. В. Праця, що переростає у творчість : [профорієнтація колежан] / Н. В. Титаренко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 37–38.

Титаренко, Н. В. У світі казки : [вихов. робота в Укр. колежі під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко, І. М. Ланцова // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип: Український колеж. – С. 90–91.

Федоренко, В. Шляхи становлення і особливості функціонування рідномовного простору : [досвід роботи під керівництвом В. М. Хайруліної] / В. Федоренко // Завуч. – 2001. – Груд. (№ 36). – Вкладка : Рідномовний простір. – С. 2–7.

Федорюк, Ю. О. Шукаємо свої підходи : [профілізація навчання в Укр. колежі] / Ю. О. Федорюк, С. В. Рудаківська // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 73–75.

Хайруліна, А. Міжнародний клуб дитячої дипломатії : [керівництво міжнар. співроб. МКДД] / Анастасія Хайруліна // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 51–52.

Хайруліна, Т. Г. Активні методи навчання та виховання : [інновац. діяльн. під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Т. Г. Хайруліна // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Харків, 2000. – С. 82–86.

Хайруліна, Т. Г. Духовність – це мужність розуму : [розвив. і вихов. характер навчання] / Т. Г. Хайруліна // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 29–33.

Хайруліна, Т. Г. Назва французька – зміст український : [досвід роботи у колежі] / Т. Г. Хайруліна // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 7–8.

Хайруліна, Т. Г. Старша школа – школа зрілості : [керівництво колежем] / Т. Г. Хайруліна // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 21–22.

Хлєбнікова, Л. О. Наша незмінна супутниця : [укр. пісні виконує хор колежан] / Л. Хлєбникова // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 3.

Хлєбнікова, Л. О. Плекаємо національні музичні традиції : [сприяння В. М. Хайруліної муз. вихованню в Укр. колежі] / Л. О. Хлєбникова // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 130–132.

Хомич, Я. Ю. Постійний пошук : [інновац. діяльн. під керівництвом В. М. Хайруліної] / Я. Ю. Хомич // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 24.

Чашникова, Л. І. Система перевірки знань учнів : [оцінювання знань з фізики в Укр. колежі] / Л. І. Чашникова // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 86.

Чередник, М. Г. Авторська програма народознавства : [педагогіка народознав. – інновації під. керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / М. Г. Чередник // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 58–61.

Ярошенко, О. Г. Ефективність групової роботи : [сприяння новим методам навчання] / О. Г. Ярошенко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 36–37.