default_mobilelogo

 

 Бібліографічний покажчик наукових праць Хайруліної В.М.:

 

Хайруліна В. М., Білієнко Л. Б. Основні напрями формування особистості молодшого школяра в навчально-виховному процесі. // Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі. - збірник - К. - 1990.

Хайруліна В. М., Дубогай О. Д., Кожухова В. П., Соснов А. Г. Методичні аспекти самовдосконалення організму школяра з різним типом будови тіла засобами фізичної культури. // Проблема самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі. Хайруліна В.М. у співавторстві. Український колеж. // Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журналу - К. - 1993. і. - збірник - К. - 1990.

Хайруліна В. М. Свічка творчості// Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журналу - К. - 1993.

Хайруліна В. М. у співавторстві. Український колеж. // Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журналу - К. - 1993.

Хайруліна В. М. у співавторстві. Український колеж. // Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журналу - К. - 1993.

Хайруліна В. М. Працюємо на майбутнє. // Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журналу - К. - 1993.

Хайруліна В. М., Погоріла І. О., Єрмаков І. Г. Виховний процес у контексті самореалізації особистості учня.// Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журналу - К. - 1993.

Хайруліна В. М., Рудаківська С. В. Лабораторія майстерності// Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журнал у - К. - 1993.

Хайруліна В. М., Рудаківська С. В. Вчимося творити// Рідна школа. Український колеж. - спец. вип. журналу - К. - 1993.

Хайруліна В. М. Виховний потенціал Українського колежу. // Школы нового типа: опыт становлений, технологии и перспективы. - зб. матер. – Запоріжжя - 1993.

Хайруліна В. М. Щоб український день із ночі вирвать. // Освіта. - К. - 1993 - № 42 - 43.

Хайруліна В. М., Єрмаков І. Г. Виховання особистості.// Педагогічні інновації у сучасній школі. - К. - 1993.2. Хайруліна В. М., Сгадова В. В. Система роботи колежу по самореалізації особистості. Управління школою у сучасних умовах. // Управління школою в сучасних умовах. Проблеми теорії і практики. - зб. матер. - К. 1994.

Хайруліна В. М., Єрмаков І. Г. Виховання особистості. // Педагогічні інновації у сучасній школі. - К. - 1993. 2. Хайруліна В. М., Сгадова В. В. Система роботи колежу по самореалізації особистості. Управління школою у сучасних умовах.// Управління школою в сучасних умовах. Проблеми теорії і практики. - зб. матер. - К. 1994.

Хайруліна В. М., Титаренко Н. В. Реалізація принципу розвиваючого навчання. // Початкова освіта - шляхи розвитку. - матеріали конференції. - 3. - 1995.

Хайруліна В. М. Ідеї Сухомлинського живуть у колежі. // 36. мат. Всеукраїнських педагогічних читань. - 1996. - Вип. 2. - 4. 2.

Сушко О. О., Виговський М. Ю., Лапиченко Т. В., Хайруліна В. М. // Всесвітня історія XX століття в запитаннях і відповідях. - Посібник-довідник для випускників середніх навчально-виховник закладів. - К. - 1996.

Хайруліна В. М. Змінюється вектор руху. // Освіта. - К. - 1996. - № 15 - 16.

Хайруліна В. М., Рудаківська С. В. Спрямований у майбутнє. // Зарубіжна література. - К. - 1996. - №9.

Хайруліна В. М. Оновлення виховного процесу у світі особистісно зорієнтованої педагогіки. З досвіду педагогічного колективу Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського. // у кн: Психологія і педагогіка життєтворчості. - К. - 1996. - С. 412 - 491.

Хайруліна В. М. Бачити в учневі особистість. // Початкова школа. - К. - 1997. - №2.

Хайруліна В. М. Філософія родинності в Українському колежі ім. В. О. Сухомлинського. // в кн.: Мистецтво життєтворчості особистості. - Наук.-метод. посібник. - К. - Т. 2. - 1997. - С. 381 - 386.

Хайруліна В. М. Український колеж ім. В. О. Сухомлинського. // Інформаційні матеріали. - 1997. - С. 5 - 13.

Хайруліна В. М. Навчати можна лише добром. // Урядовий кур'єр. - 1998. - № 29.

Безоціночне навчання у початковій школі (з досвіду роботи Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського). // Педагогіка толерантності. - 1998. - №2.

Хайруліна В. М. Проблема гуманізації освіти як умова вдосконалення духовності суспільства. // у кн.: Уряду України: Духовність як основа консолідації суспільства. - Т. 15. - К. - 1999. - С. 474 - 486.

Хайруліна В. М. Заходи, спрямовані на забезпечення реалізації положень Закону України "Про загальну середню освіту" в Українському колежі ім. В. О. Сухомлинського. // Педагогіка толерантності. - 1999 - № 3/4 - С. 77 86.

Хайруліна В. М. Китай знає і шанує Василя Сухомлинського. // Педагогічна газета. - 1999. - № 2 (56).

Хайруліна В. М. Педагогіка Сухомлинського не відає кордонів. // Директор школи. - 1999. - № 17 (65).

Хайруліна В. М. Міжнародний клуб дитячої дипломатії в Українському колежі ім. В. О. Сухомлинського. // Директор школи. - 1999. - №24 (72).

Хайруліна В. М. Щоб засяяли промінці веселки в дитячих серцях. // Педагогічна газета. - 1999. - № 12 (66).

Хайруліна В. М. 10 років колеж працює без бальних оцінок. // Педагогіка толерантності. - 2000. - № 2.

Хайруліна В. М. Розвиток творчих обдарувань дитини у світлі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. // Педагогіка та психологія. зб. наукових праць. - X. - 2000. - Вип. 10. - Ч. З.

Хайруліна В. М. За покликом серця. // Педагогічна газета. - 2000. - № 3 (69).

Хайруліна В. М. Школа як система взаємодії. // Завуч. - спец. вип. - К. - 2000. - № 13 (55).

Хайруліна В. М. Творчий спадок Василя Сухомлинського - джерело духовності. // Освіта України. - 2000 - № 39 - С. З

Хайруліна В. М. Що відрізняє Український колеж від інших навчальних закладів. //Український колеж ім. В. О. Сухомлинського. науково-методичний посібник/ За ред. Хайруліної В. М. - К.: 2000. - С. 9 - 19.

Хайруліна В. М. Формування духовності як ключова педагогічна проблема. // «Наука і освіта»: Науково-практичний журнал Південного наукового центр АПН України. - 2001. - № 5. - С. 127 - 130.

Хайруліна В. М. Бо то не просто мова, звуки... //. - «Завуч». - грудень 2001. - № 36 (114).

Хайруліна В. М. Рідномовний простір (науково-методичний посібник) //Український колеж ім. В. О. Сухомлинського / За ред. Хайруліної В. М. - К.: 2002. - 365 С.

Хайруліна В. М. Турбота про вчителя - запорука майбутнього (Ювілейне видання АПН України, 2002).

Жерносек І. П., Хайруліна В. М. Нова школа нової України: Науково-методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. – С. І83.

Хайруліна В. М. Перемагати! // - «Українська мова та література» №13-15 (317-319) - квітень 2003 р.

Хайруліна В. М. Виховна система Українського колежу: практичний аспект.// Директор школи (66-70) № 4/2004 р.

Етика: духовні засади. Методичні розробки уроків для початкової школи за ред. Хайруліної В. М. с. 271.

Хайруліна В. Л. Євсюкова, Л. Крисальна; Наук. консультант О. В. Сухомлинська Етика: духовні засади: [Проект програми] // Почат. шк. - 2005. - № 9. - С. 55 - 58; Шкіл. світ. - 2005. - Лют. (№ 5/6). - С. 2 - 8.

Хайруліна В. М. Школа майбутнього: не мріяти, а діяти! Директор шк. ліцею, гімназії . – 2005. - №4 - С. 23 - 26.

Хайруліна В. М. Лінійка пам'яті Василя Сухомлинського: [У Павлиській шк. на Кіровоградщині] // Пед. газ. - 2005. - Серп. (№ 8).

Хайруліна В. М. Основи християнської етики як засіб відродження духовності // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2005. - № 2.

Хайруліна В. М. Відповідальність як умова вільного вибору особистості: [Досвід роботи Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського по профілізації самовизначення та самореалізації особистості учнів] / Почат. шк. - 2005, - №9. - С. 10 - 12.

Хайруліна В. М. На шляхах до одухотворення освіти. // Українська мова та література /Шкіл. Світ(Чис. № 37) – Жовт. – 2005. – С. 3.

Хайруліна В. М. Інноваційність як система життя: Розмова з Василиною Хайруліною, чл. - кор. АПН України / Розмову вела Л. Ткаченко // Упр. освітою. - 2005. - Листоп. ( Чис. 22). - С. 2 - 3.

Дивоцвіт дитинства: хрестоматія з етики для учнів початкової школи за ред. Хайруліної В. М. – К.: 2005. – 191 С

Хайруліна В. М., Острів плекання майбутнього. // Вивчаємо Українську мову та літературу. – 2006. - № 36 (112). С. 3 - 5.

Хайруліна В. М., Острів плекання майбутнього. Як зробити школу успішною: Практ. Кроки. / Упоряд. В. Зоц. – К.: Шк. світ. 2007, - 128 с. – (Б-ка „Шк. світу”). С. 56 - 63.

Хайруліна В. М. Дорогу авторській педагогіці! Федоренко В. Л. Авторські ігрові проекти / Навчально-методичний посібник для вчителів і студентів. – К.: СПД Богданова А. М., 2007. – 224 с., С. 3 - 8.

Хайруліна В. М. Організація творчого пошуку у педагогічному колективі Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського. // Педагогічна і психічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 1. Теорія та історія педагогіки. – К.: „Педагогічна думка”, 2007. – С. 185 - 195.

Хайруліна В. М. Відповідальність як умова вільного вибору особистості. // Шлях освіти. – 2007. № 2. – С. 33 - 37.

Хайруліна В. М. Усе починається з філософії управління. // Завуч. – 2007. – № 4. – С. 13 - 17.

Хайруліна В. М. Виховання майбутнього: цінності, цілі та технології освіти: Науково-практична конференція на другому Міжнародному гуманітарному форумі учених і вчителів „Відродження, оновлення і розвиток людини”: [Виступ В. М. Хайруліної] // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. №3. С. 4 - 12.

Хайруліна В. М. Зберегти в людині людське. // Світ виховання. – 2007. № 5 (24). С. 9 - 12.

Хайруліна В. М. Знайти поле, де зерно найкраще проросте. // Педагогічний вісник – Кіровоград, 2008. - № 1/2. – С. 22 - 25. – (90-річчя з дня народження).

Хайруліна В. М. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – фундамент культурної перспективи України // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. № 4. С. 57 - 61.

Хайруліна В. М. Спадкоємці духовної спадщини Василя Сухомлинського // Світ виховання. – 2008. № 4 (29). С. 16 - 19

Хайруліна В. М. Виховання серцем // Наукові записки Сер.: Педагогічні науки / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1: До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. - С. 189 - 193.

Хайруліна В. М. Педагогіка серця вчителя-гуманіста: // Педагогічна газета. – 2008. – Верес. (№9). – С. 4 - 5. – (До ювілею В. О. Сухомлинського).

Суцвіття: до 90-річчя В. О. Сухомлинського та 20-річчя Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського / Автор ідеї, ред. В. М. Хайруліної.

Школа під блакитним небом: до 90-річчя В. О. Сухомлинського та 20-річчя Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського. Документальний фільм / автор ідеї В. М. Хайруліна, автор сценарію та режисер Т. А. Ульянич.

Хайруліна В. М. Створімо творчу групу: (управління загальноосвітніми навчальними закладами) // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. - № 1. – с. 44.

Хайруліна В. М. Цінності освіти в духовному зростанні особистості // Вічне слово. Київ, – 2010. - № 4. – С. 8 - 9

Хайруліна В. М. «Идеи В. А. Сухомлинского в современной школе» матеріали Міжнародної конференції Пекінського педагогічного університету (КНР)

Хайруліна В. М. Незгасна свіча пізнання й творення // Всеукраїнський науково-популярний журнал «Дивосвіт». – 2010. №3 (серпень). С. 46 - 49.

Хайруліна В. М., Каракоз С. І. «Назавжди в пам’яті родинній» «Четверта хвиля», - К, 2010.

Хайруліна В. М. Місія учителя // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – 2011. - №2. – с. 19.

Хайруліна В. М. Пізнавати серцем // Збірник наукових праць.: Педагогічний дискурс, Хмельницький – 2011. - №10. – с. 500 - 505.

Хайруліна В. М. Він утверджував рідномовний простір / Василина Миколаївна Хайруліна. Осонцений світ Валерія Федоренка - Київ: «Задруга», 2011. – 239 с.

Хайруліна В. М. Цінності освіти в духовному зростанні особистості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мораль і освіта в полікультурному суспільстві: ідеали і цінності» - К.; 2011, С. 3 – 6.

Хайруліна В. М. Співпрацюємо, творимо, експериментуємо. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – 2011. - №2. – С. 19.

Хайруліна В. М. Збережімо в пам’яті // Освіта. - 2011. № 22 (5457) (травень). С. 3.

Хайруліна В. М. «Не боятися змін, а прагнути їх»: [розмова з дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського Василиною Хайруліною про особливості навч. - вихов. Роботи в умовах новацій та змін / розмову вела Світлана Горська] // Освіта. – 2011. – 19 - 26 жовт. (42/43). – С. 5.

Хайруліна В. М., Каракоз С. І. «Я неповторний світ вивчаю». – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 168 с.

Хайруліна В. М. У пошуках дива // Початкова школа. – 2013. № 1 С. 1 - 5

Хайруліна В. М. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках у проектних класах «Інтелект України» // Щомісячний науково-педагогічний журнал Рідна школа. – 2013. № 10 (1006) (жовтень) С. 60 - 68: рис. – Бібліогр.: 9 назв.

Хайруліна В. М. Творимо педагогіку Благочестя: [виступ директора колежу на урочистому зібранні наук.-пед.громадськості м. Києва і Київ. Обл., присвяч.. 95-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 17 верес. 2013 р. у Київському міському будинку вчителя] / Василина Хайруліна // Освіта. - 2013. - 11 - 18 верес. (№ 40). - С. 3.

Хайруліна В. М. Дорогою любові: [розмова з дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського Василиною Миколаївною Хайруліною / розмову записала Сусана Каракоз] // Освіта. – 2013. – 20 - 27 берез. (№ 14). – С. 6 - 7.

Гончаренко М. С., Камнева Т. П., Хайрулина В. Н. Иследование динамики и возрастных особенностей энергетического состояния учеников коллежа им. Сухомлинского г. Киева // Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». – 2014 - № 1, Том 16 С. 56 - 60

Хайруліна В. М. Ідеї В. О. Сухомлинського належать світу // Щомісячний науково-педагогічний журнал Рідна школа. – 2015. № 5 - 6 (1025 - 1026) (травень-червень) С. 9 - 13.

Хайруліна В. М. Вчення В. О. Сухомлинського надихає освітян Китаю //Директор школи. - 2015. № 9 (105) (вересень) С. 35 - 41.

Хайруліна В. М. Дбати про освіту разом! // Директор школи. - 2016. № 1 - 3 С. 152 - 159.

Хайруліна В. М., Доценко С. М. Дидактичний потенціал компетентнісної моделі освіти у розвитку творчих здібностей учнів початкових класів Інтелект України // Щомісячний науково-педагогічний журнал Рідна школа. – 2016. № 4- (1035) (квітень) С. 32 - 38.

Хайруліна В. М. Особистість у колективі // Щомісячний науково-педагогічний журнал Рідна школа.-2016 - № 11-12(1043-1044) (листопад - грудень) С. 37 - 39.

За ред. Хайруліної В. М. Уроки добротворення: методичний посібник з предмету «Етика: духовні засади» // К.: Талком, 2016. - 276 с.

Хайруліна В. М. Мистецтво бути людиною (на основі спадщини В. О. Сухомлинського) // Матеріали міжнародної конференції "Міжнародна конференція проблем класу, школи, суспільства та розвитку студентів", 18 - 19 червня, 2016 р. м. Шанхай, Китай

Хайруліна В. М. Дбати про освіту разом! // Директор школи. - 2016. № 1 - 3 С. 152 - 159.

Хайруліна В. М. Духовність у спадщині І. А. Зязюна  // Наукова школа академіка І. Зязюна у працях його соратників та учнів // Матеріали науково – практичної конференції 16-17 травня 2017 р. / За заг. ред. Романовського О. Г.,. – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. - с. 202 – 208.

Хайруліна В. М. Пошук самовдосконалення Searchfor self-improvement // Журнал Європейської асоціації керівників шкіл «ESHA magasine», травень, 2017 р.

Хайруліна В. М. Парадигма педагогіки добротворення // Освіта. - 2017. № 42 - 43 (5788 - 5789) (жовтень). С. 6.

Хайруліна В. М. Ідеї Василя Сухомлинського у розбудові музейного середовища сучасної школи. // Щомісячний науково- педагогічний журнал Рідна школа. - 2018 - № 1 - 2 (1057) С. 17 - 20.

Хайруліна В. М. Педагогіка добротворення: наук.-метод. посіб. // Київ, 2018. - 416 с.

Хайруліна В. М. В. О. Сухомлинський зі мною. // Директор школи. - 2018. № 3 С. 130 - 137.

Хайруліна В. М. Школа духовного розвитку та добротворення. // Матеріали десятого міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. Том 2. Авторські школи України 20-21 вересня 2018 року м. Черкаси С. 23 - 29.

Хайруліна В. М. Дивосвіт дитинства у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Науково – методичний щоквартальний журнал №1 - 2 (45 - 46), 2018 С. 17 - 21

Хайруліна В. М. «Відродження духовної місії української освіти» // (с. 91 - 107) співавтор українсько-литовської монографії «Горизот духовності виховання / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph» / укл. Й. Кевішас, О. Отич/ - Вільнюс: Zuvedra, 2019. – 584 с.

Хайруліна В. М. Жизнь - ступенька на вершину идеального // Матеріали міжнародної конференції 30-31 серпня, 2019 р. м. Чуфуй, Китай

Хайруліна В. М. Духовність виховання у становленні особистості // Матеріали Міжнародної конференції «Європейські цінності та розчиток соціальної згуртованості в оствіті», Київ - НПУ ім. М. П. Драгоманова – 2019

Хайруліна В. М. Практика впровадження навчального курсу «Етика: духовні засади» //, Київська Православна Богословська Академія ПЦУ, громадська організація "Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання", Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості", 10 - 14.02.2020, м. Київ

Хайруліна В. М. Початкова школа - основа життєтворчості особистості: порівняльний аспект //, В матеріалах науково-практичної конференції «Нова українська школа: досвід, проблеми, перспективи» Київська Православна Богословська Академія ПЦУ, громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів із духовно-морального виховання», Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості», 11.11.2020 р., м. Остріг

Хайруліна В. М. Духовно–моральні цінності Григорія Сковороди у творчій спадщині Василя Олександровича Сухомлинського // В матеріалах ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Український цивілізаційний простір: витоки, розвиток, проблеми», 12 – 13.11.2020р., м. Ужгород

Хайруліна В. М. Актуальні проблеми в сучасній освіті – вчити мислити через почуття! // В матеріалах Всеукраїнської науково - практичної конференції 14.05.2021р., м. Одеса

Хайруліна В. М. Духовність – наскрізна домінанта освітнього простору сучасної школи // Науково - методичний журнал Рідна школа. - 2021 - № 1 - 2 (1071- 1072) С. 43 - 45

Хайруліна В. М. Сковорода і Конфуцій - геніальні філософи-моралісти: діалог культур Україна - Китай" // «Науковий вісник КаУ ім. А. Волошина» / Вип. 3, 2021 / ISSN 2707 - 3017

Хайруліна В. М. Емоційне пробудження розуму // Тези ХІ Міжнародних і ХХVІІІ Всеукраїнських педагогічних читань. – Ужгород: РІК-У, ЗІППО, 2021. – 219 с.

Хайруліна В. М. Вплив школи на становлення особистості  / Виступ і тези. XII міжнародні і XXIX Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя» 30.09.22 р.

Хайруліна В. М. Актуалізація ідей творчої спадщини Г. Сковороди в умовах сьогодення  / Матеріали XVІ-а Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах сучасних цивілізаційних змін» та Міжнародний форум «AVE, SKOVORODA!»,  присвячений 300-річчю з дня народження Велета Духу і Слова, ноосферного Григорія Сковороди; на базі Карпатського університету імені Августина Волошина (Україна, Закарпатська область, м. Ужгород). 24 – 26 листопада 2022 р.

Хайруліна В. М. Педагог і наставник В.О. Сухомлинський: про головне  / Виступ і тези. ХІІI Міжнародні та ХХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Грані особистості педагога у вимірах сьогодення» (До 105-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського та 30 - річчя проведення всеукраїнських педагогічних читань) 20.09.2023 р.

Хайруліна В. М. Служити Україні і її народові професіоналізмом  / Всеукраїнський громадськопілітичний і теоретичний журнал товариства «Знання» України і національної спілки журналістів України «Трибуна» № 2/2023, березень 2023 р.,  Київ

Хайруліна В. М. Збагачення освіти духовністю  / Виступ і тези. «Науковий вісник КАУ ім. А. Волошина»  Вип. 7, 2023  ISSN 2707-3017

Хайруліна В. М. Жити – знати і вміти йти першим  / Виступ і тези. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» 17 листопада 2023 р. м. Київ

 

 

Праці про В.М.Хайруліну

 

 

Випускники 2000 про колеж: [сл. вдячності дир. В. М. Хайруліній та вчителям] // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 178 – 188.

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти: [зокрема, В. Хайруліна як чл.-кор. НАПН України і чл. бюро відділення] // Україна наукова. – К.: Укр. акад. геральдики, товарн. знаку та логотипу, 2010. – Т. 2: Національна академія педагогічних наук України. – С. 18.

Галковська, Т. Створити свою школу: [про дир. Укр. колежу, В. Хайруліну] / Тетяна Галковська // Дзеркало тижня. – 2002. – 5 жовт. (№ 38). – С. 7.

Духовний простір Василини Миколаївни Хайруліної: біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Н. В. Горшкова, О. В. Осмоловська, Н. Є. Шолохова; наук. ред. і бібліогр. ред. А. М. Доркену]. – К., 2013. – 128 с. – (Сер. „Ювіляри НАПН України”; вип. 32).

Дякуємо, шануємо, пам’ятатимемо завжди: [сл. вдячності дир. В. М. Хайруліній і вчителям колежу від учнів] // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 63 – 66.

Життєвої енергії і міцного здоров’я: у Василини Хайруліної – ювілей: [вітання] // Освіта України. – 2008. – 20 трав. (№ 37). – С. 7.

Засоби масової інформації про нас: [добірка подяк дир. колежа В. М. Хайруліній та вчителям] // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 16.

Зірка першої величини: [до ювілею дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського В. М. Хайруліної] // Освіта. – 2008. – 14–21 трав. (№ 9/20). – С. 5.

Каракоз, С. Дорогою любові: [життєвий шлях В. Хайруліної] / Сусанна Каракоз // Освіта. – 2013. – 20–27 берез. (№ 14). – С. 6 – 7.

Коршак, Н. Василинина школа: [творчий портр. дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського В. М. Хайруліної] / Н. Коршак // Пед. газета. – 1999. – Квіт. (№ 40). – С. 2.

Кращі освітяни 2012 року: рейтинги: [В. Хайруліну визнано кращим освітянином року, лауреатом відзнаки „Засвіти вогонь”] // Освіта. – 2013. – 2 – 9 січ. (№ 1/2). – С. 11.

Кращі освітяни 2006 р.: рейтинги: [В. Хайруліна – лауреат відзнаки „Залиш мені в спадщину думку найвищу”] // Освіта. – 2006. – 4 – 11 січ. (№ 1). – С. 9.

Стеценко, О. Колеж – моя майбутня доля: [роздуми і посвята дир. колежа В. М. Хайруліній й пед. кол.] / О. Стеценко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 48 – 49.

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] // Академія педагогічних наук України : інформ. довід. – К., 2002. – С. 50 – 51.

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] / С. У. Гончаренко // Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – С. 486.

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] / С. Гончаренко // Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – С. 352. – (Міжнародний фонд „Відродження”).

Хайруліна Василина Миколаївна: [біогр. довідка] // Хто є хто на Житомирщині: видатні земляки / авт.-упоряд. Вадим Болгов. – К., 2002. – С. 129.

Хайруліна Василина Миколаївна: [дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського] // Україна наукова: довідково-іміджеве вид. – К., 2010. – Т. ІІ: Національна академія педагогічних наук України. – С. 94.

Хайруліна Василина Миколаївна: до 60-річчя від дня народж.: кат. вист. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України; упоряд. В. В. Березкіна. – К., 2003. – 34 с.: портр. – (Сер.: „Ювіляри АПН України”; вип. 14).

[В. М. Хайруліна] // Флагмани освіти і науки України: кращі освітяни та науковці України = Leaders of education and sciense of Ukraine : the best pedagogues and scientists of Ukraine / [упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко, наук. консультант А. Шаблій; пер. на англ. Павла Бовсуновського]. – К.: Галактика-С, 2009. – С. 158.

[В. М. Хайруліна] // Флагмани освіти і науки України: кращі освітяни та науковці України = Leaders of education and sciense of Ukraine : the best pedagogues and scientists of Ukraine / [упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко, наук. консультант А. Шаблій; пер. на англ. Павла Бовсуновського]. – К.: Галактика-С, 2009. – С. 158.

[Хайруліна Василина Миколаївна, 19.05.1943 р.] // Український педагогічний календар: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: Л. О. Калмикова, Т. Ф. Баєва; за заг. ред. В. П. Коцура. – К.: Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т, 2002. – С. 95.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2000 рік / Акад. пед. наук України; [упоряд.: М. С. Вашуленко, Т. К. Полонська]. – К.: АПН України, 2001. – C. 5, 29, 38, 39.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2001 рік / Акад. пед. наук України; [упоряд.: М. С. Вашуленко, Т. К. Полонська]. – К.: АПН України, 2002. – C. 4, 36, 40, 42.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 рік / Акад. пед. наук України; [упоряд.: О. І. Ляшенко, Т. К. Полонська]. – К.: АПН України, 2003. – C. 38, 41, 43.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 рік / Акад. пед. наук України; [упоряд.: О. І. Ляшенко, Т. К. Полонська]. – К.: АПН України, 2004. – C. 55, 57.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2004 рік / Акад. пед. наук України; [упоряд.: Т. К. Полонська ; відп. за вип.: О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко]. – К.: АПН України, 2005. – C. 41, 42, 45, 47.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2005 рік / Акад. пед. наук України; [упоряд.: Т. К. Полонська; відп. за вип.: О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко]. – К.: АПН України, 2006. – C. 17, 117.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / Акад. пед. наук України; [упоряд. Т. К. Полонська; відп. за вип.: О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко]. – К.: АПН України, 2007. – C. 23, 95, 97.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2007 рік / Акад. пед. наук України; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К.: АПН України, 2008. – C. 23, 114, 116.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2008 рік / Акад. пед. наук України; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К.: АПН України, 2009. – C. 26, 133, 134.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2009 році / Нац. акад. пед. наук України; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К.: НАПН України, 2010. – C. 24, 139, 141.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2010 році / Нац. акад. пед. наук України; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К.: НАПН України, 2011. – C. 21, 142, 143.

[Хайруліна В. М.] // Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2011 році / Нац. акад. пед. наук України; [відп. за вип.: В. І. Луговий, М. І. Бурда]. – К.: НАПН України, 2012. – C. 27, 128.

 

 

Праці про Український колеж В.О.Сухомлинського

 

 

Антонець, М. Тут живуть ідеї Сухомлинського: [про засід. наук.-дослід. лабораторії „Василь Сухомлинський і школа ХХІ ст.”, в якій взяла участь дир. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського, чл.-кор. АПН України, канд. пед. наук В. Хайруліна] / М. Антонець // Пед. газета. – 1999. – Серп. (№ 8). – С. 3.

Білецька, В. І. Сади українського колежу ім. В. О. Сухомлинського: [створення зим. саду – втілення ідей В. Сухомлинського] / В. І. Білецька // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 30.

Васильєва, Л. Красу сприймаємо серцем: [пед. діяльн. в Укр. колежі] / Л. Васильєва // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 3.

Добридень, школо, добридень, клас!: [про підготов. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського до Дня знань та вітання зі святом дітей дир. В. М. Хайруліної] // Час. – 1996. – 6 верес. – С. 2.

Євсюкова, Л. С. Музей Василя Олександровича Сухомлинського: [робота музею під керівництвом дир. колежу В. М. Хайруліної] / Л. С. Євсюкова // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 9 – 10.

Єрмаков, І. Г. Сходження до особистості : [про діяльн. дир. Укр. колежа як послідовника ідей В. Сухомлинського] / І. Г. Єрмаков // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 23 – 25.

Єрмаченкова, Є. Колеж пишається своїми випускниками: [керівництво навч. процесом у „школі радості”] / Євгенія Єрмаченкова // Освіта України. – 1998. – 27 трав. (№ 22). – С. 11.

Здрастуй, школо, здрастуй, клас!..: [про дир. В. М. Хайруліну і підготовку Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського до Дня знань] // Зірка. – 1996. – 6 верес. – С. 1.

Зоц, В. М. Школа біля Дніпра: [про дир. В. М. Хайруліну і її колеж] / В. М. Зоц // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 5 – 8.

Коноваленко, О. Український колеж ім. В. О. Сухомлинського: духовність, компетентність, творчість, або На шляху до істинної освіти: (досвід становлення і розвитку української національної школи): [засідання „круглого столу”] / Ольга Коноваленко, Олександр Красноголовець // Освіта. – 2001. – 21 – 28 берез. (№ 17/18). – С. 2 – 4.

Коротко про колеж: [діяльн. колежу під керівництвом дир.] // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 5.

Коршак, Н. С. Наука і практика – два крила: [про втілення ідей В. Сухомлинського дир. колежу В. М. Хайруліною] / Н. С. Коршак // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 13 – 15.

Коршак, Н. Школа пані Василини – школа Духовного Відродження України: [про Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського (СШ № 272) та про його дир.] / Н. Коршак // Освіта. – 2005. – 11 – 18 трав. (№ 20). – С. 3.

Котенко, В. Школа радості, школа любові: [про Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського – експерим. шк. - лаб.] / В. Котенко // Навчання сьогодні. – 2003. – Лют. – Берез. (№ 4). – С. 6 – 7.

Красноголовець, О. Український колеж як школа життя / Олександр Красноголовець // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 3 – 4.

Крисальна, Л. О. Вести дітей до духовного високогір’я: [вихов. робота колежу] / Л. О. Крисальна // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 27 – 28.

Кроп, Т. Народжені для добра: [урок життєтворчості в Укр. колежі ім. В. О. Сухомлинського, ведуча дир. В. М. Хайруліна] / Тетяна Кроп // Київ. вісн.– 95. – 1997. – 20 листоп. – С. 1.

Кутовенко, І. Школа для дитини: [про навч.-вихов. процес в Укр. колежі] / І. Кутовенко // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 3.

Міщенко, Н. Колеж ім. Василя Сухомлинського змусив не лише нас, а й за кордоном по-іншому глянути і на українську освіту, і на Україну взагалі : [модель оновлення вихов. процесу за ідеями В. Сухомлинського, розроб. В. Хайруліною] / Н. Міщенко // Освіта України. – 2002. – 19 берез. (№ 23). – С. 5.

Новгородська, Ю. Г. Український колеж – школа самореалізації: [про діяльн. В. М. Хайруліної як провідника ідей В. О. Сухомлинського] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 1998. – С. 162–166. – Бібліогр.: 6 назв.

Новікова, О. А. Колеж. Родина. Дитина: [діяльн. дир. колежа В. М. Хайруліної за пед. спадщиною В. О. Сухомлинського] / О. А. Новікова, Л. І. Лаптєва, Ю. Л. Буденкевич // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 46 – 48 ; Завуч. – 2000. – Трав. (№ 13). – Спецвип. – С. 3.

Петрова, С. Знайомтесь: Школа майбутнього: [презентація діяльн. Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського під керівництвом дир. В. М. Хайруліної у Будинку вчителя] / С. Петрова // Хрещатик. – 1997. – 22 листоп. (№ 171). – С. 14.

Рослякова, В. О. Ім’я Українського колежу: (візитна картка школи): [робота музею В. О. Сухомлинського в Укр. колежі – ініціатива дир., чл.-кор. АПН України, канд. пед. наук В. М. Хайруліної] / В. О. Рослякова // Шкіл. світ. – 1999. – Трав. (№ 10). – С. 4.

Рослякова, В. О. Припадаємо до джерела знань В. О. Сухомлинського: [діяльн. дир. колежа В. М. Хайруліної та пед. кол.] / В. О. Рослякова // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 56 – 57.

Сагач, Г. …бо всі творили красу педагогічної дії: [творча пед. лаб. Укр. колежу] / Галина Сагач // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 2.

Семиволос, П. Столична двадцятка: [рейтинг кращих шк.] / Павлина Семиволос // Дзеркало тижня. – 2002. – 15 черв. (№ 22). – С. 15 – 16.

Символи колежу // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 6.

Сокіл, Т. І. Осягнути красу мистецтва: [виховання за Сухомлинським] / Т. І. Сокіл // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 28 –30.

Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського: [матеріали про колеж] / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна]. – К.: [б. в.], 2008. – 67 с.: кольор. фотогр.

Ткаченко, Л. Проблеми впровадження профільного навчання потребують обговорення: [тези доп. науковців, зокрема, В. Хайруліної на Всеукр. наук.-практ. конф. „Профільне навчання: історія, теорія, практика”, що відбулась на базі Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського] / Лідія Ткаченко // Освіта України. – 2004. – 17 листоп. (№ 90). – С. 9.

Увічнення пам’яті В. О. Сухомлинського: [про відкриття у 1996 р. музею В. О. Сухомлинського в Українському колежі № 272 та присвоєння колежу імені В. О. Сухомлинського] // Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського: путівник: [до 90-річчя В. О. Сухомлинського] / Кіровогр. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. О. Сухомлинського. – Павлиш, 2008. – С. 40.

Український колеж імені В. О. Сухомлинського: [про колеж під керівництвом В. Хайруліної] // Україна наукова. – К.: Укр. акад. геральдики, товарн. знаку та логотипу, 2010. – Т. 2: Національна академія педагогічних наук України. – С. 94.

Федоренко, В. Л. Висока місія учительства: [впровадж. ідей В. Сухомлинського у життя колежа] / В. Л. Федоренко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 33 – 36.

Федоренко, В. Л. Висока місія учительства : [впровадж. ідей В. Сухомлинського у життя колежа] / В. Л. Федоренко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 33 – 36.

Федоренко, В. Збереження національної самобутності: [виховання в Укр. колежі за ідеями В. Сухомлинського] / В. Федоренко // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 2.

Шовкова, О. В. До джерел національної духовності: [про діяльн. дир. Укр. колежу В. М. Хайруліної] / О. В. Шовкова // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 23.

Школа під блакитним небом [Відеозапис]: докум. фільм: до 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського присвячується / [авт. сценарію та реж. Тетяна Ульянич; звукореж. Анатолій Сорока ; муз. ред. Філіп Логвиненко]. – [Б. м.]: Ульянич, 2008. – 1 диск (DVD)

 

 

Праці сподвижників

 

 

Безсонова, М. І. Власний досвід – найкраще : [інновації у викладанні світової л-ри в Укр. колежі] / М. І. Безсонова // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 80 – 81.

Білецька, В. І. Найцінніший скарб : [керівництво екол. освітою в колежі] / В. І. Білецька // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 55 – 56.

Бойко, О. В. Уважне ставлення до кожної дитини: [корекційна робота з учнями у колежі] / О. В. Бойко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 40.

Бондар, Л. М. Початкова школа – школа становлення : [навчання та виховання мол. школярів у колежі] / Л. М. Бондар // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 17 – 18.

Вертиполох, М. А. Інтегровані методи навчання англійської мови : [інновац. у навчанні інозем. мовам в Укр. колежі] / М. А. Вертиполох // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 89 – 90.

Вимоги до педагогічної оцінки : [інновац. діяльн. дир. колежу] // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 78 – 79.

Воєвода, З. Я. Вшановуємо пам’ять національних світочів : [вихов. діяльн. колежу] / З. Я. Воєвода // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 24.

Герасимович, В. Ми пам’ятаємо ваші імена : [благодійні проекти колежу під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Вадим Герасимович // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 59.

Єнотаєва, Л. Є. Опікуємося душею дитини : [інновац. діяльн. В. М. Хайруліної – психолог. служба колежу] / Л. Є. Єнотаєва // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 39–40.

Єрмаков, І. Г. Години спілкування : оновлення тематичних напрямів, впровадження активних форм і методів: [інновац. діяльн. в Укр. колежі під керівництвом В. М. Хайруліної] / І. Г. Єрмаков // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 53–56.

Золотарьова, А. В. Сила музики – безмежна! : [муз. виховання колежан] / А. В. Золотарьова // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 55.

Кащей, В. Б. Здорові учні – успішна нація: [інновації у фіз. вихованні колежан] / В. Б. Кащей // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 35.

Коляда, І. А. Учитись не заради оцінки, а заради знань: [керівництво Укр. колежем] / І. А. Коляда // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 77.

Коршак, Н. С. Мало, що в житті було...: [інновації на шляху до освіти під керівництвом дир. колежу] / Н. С. Коршак // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 51 – 52.

Коршак, Н. С. Прилучаємо дітей до перлин душі народної : [творче навчання в Укр. колежі] / Н. С. Коршак // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 26.

Кривенко, Т. О. Психологічні резерви особистості: [керівництво службою психологів в Укр. колежі] / Т. О. Кривенко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 34 – 35.

Кузьменко, Н. В. Плекаємо духовність особистості: [виховання колежан] / Н. В. Кузьменко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 20 – 29.

Курченко, А. Як у рідному домі: [керівництво пед. кол. колежа] / А. Курченко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 50 – 51.

Кутовенко, І. Л. Ви талановиті!: [ситуація успіху – інновац. діяльн. на уроках математики] / І. Л. Кутовенко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 107 – 108.

Кучеренко, С. Велика Рада Об’єднаних Сердець: [благодійні акції ВРОС колежу] / Станіслав Кучеренко // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С 49 – 50.

Кучеров, І. С. Оберігати психіку дітей: [Укр. колеж під керівництвом В. М. Хайруліної є шк.-лаб. КДПУ] / І. С. Кучеров, С. В. Кухта, О. П. Лазарук // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 40 – 42.

Манорик, О. В. Обличчям до світу: [інновац. діяльн. в іншомовному спілкуванні колежан] / О. В. Манорик // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 62.

Манорик, О. В. Плекання обдарованої дитини: [інновац. діяльн. колеж. філії МАН „Дослідник”, за сприяння дир. В. М. Хайруліної] / О. В. Манорик // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 43 – 44.

Манорик, О. В. Прилучаємося до світової спільноти : [нові форми навчання інозем. мовам у колежі] / О. В. Манорик // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 33 – 34.

Маслов, В. Е. Пам’ятаймо: історія одна, шляхів до істини багато : [нові методи навчання на уроках історії у колежі] / В. Е. Маслов // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 26.

Матківська, Т. К. Головне – зацікавити: [про інновац. діяльн. кафедри точних наук Укр. колежу] / Т. К. Матківська // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 82 – 84.

Матківська, Т. К. Запалити факел: [інновац. діяльн. у вихованні колежан] / Т. К. Матківська // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 87–90.

Мельниченко, В. Р. Навчаємо спілкуватися: [викладання риторики в Укр. колежі] / В. Р. Мельниченко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 38 – 39.

Мельниченко, В. Р. Навчаємо спілкуватися: [викладання риторики в Укр. колежі] / В. Р. Мельниченко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 38 – 39.

Мельничук, Т. І. Родинні турботи: [діяльн. Ради колежу] / Т. І. Мельничук // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 61.

Миколаєнко, Ю. В. Природа – джерело прекрасного: [екол. виховання колежан] / Ю. В. Миколаєнко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 29.

Миколаєнко, Ю. В. Середня школа – школа зростання : [колеж під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Ю. В. Миколаєнко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 19 – 20.

Недашківська, Л. С. Збагачувати духовний світ учнів: [викладання світової л-ри в Укр. колежі] / Л. С. Недашківська // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 82.

Новікова, О. А. Нам – 15 років, а нашим вихованцям – утричі менше!: [розвивальне навчання дітей 4–5 р. при колежі] / О. А. Новікова // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 41 – 42.

Пасещенко, Г. В. Вчимося відстоювати свою думку: [діяльн. „Дебатного клубу” у колежі] / Г. В. Пасещенко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 57.

Пасещенко, Г. В. Знання для творення добра: [інновації у розумовому вихованні колежан] / Г. В. Пасещенко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 37 – 39.

Пасещенко, Г. В. Формування громадянина й патріота : [виховання колежан] / Г. В. Пасещенко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна]. – К., 2008. – С. 25.

Пишінська, С. А. Материк точних наук : [інновац. діяльн. вчителів фізико-мат. наук у колежі] / С. А. Пишінська // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 31 – 32.

Погоріла, І. О. В гармонії з природою формується особистість : [екол. виховання у колежі] / І. О. Погоріла // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 39 – 41.

Погоріла, І. О. Кожен – творча особистість : [керівництво вихов. процесом у колежі] / І. О. Погоріла // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 57 – 58.

Погоріла, І. О. Майбутнє – за інтегрованими уроками: [діяльн. учителів-предметників Укр. колежу] / І. О. Погоріла // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 88 – 89.

Погоріла, І. О. Майбутнє – за інтегрованими уроками: [діяльн. учителів-предметників Укр. колежу] / І. О. Погоріла // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 88 – 89.

Полосіна, О. В. Поглиблено вивчаємо літературу: [авт. концепція викладання л-ри] / О. В. Полосіна // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 78 – 79.

Правила лікувальної педагогіки: [інновац. діяльн. пед. кол. колежа] // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 76 – 77.

Слєпкань, З. І. Система роботи школи по самореалізації особистості як наукова проблема : [керівництво Укр. колежем] / З. І. Слєпкань // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 31.

Становских, З. Джерело відродження духовної культури: [участь В. М. Хайруліної та педагогів Укр. колежу ім. В. О. Сухомлинського у засіданні „Ідеї відродження духовної культури особистості в творчої спадщині Т. Г. Шевченка”] / Зінаїда Становских // Пед. газета. – 2013. – Берез. (№ 3). – С. 8.

Титаренко, Н. В. Вирощуємо сад знань: [навчання у почат. шк. – інновац. діяльн. під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 41 – 46.

Титаренко, Н. В. Наш погляд на початкову школу: [почат. освіта під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 37 – 38.

Титаренко, Н. В. Наш погляд на початкову школу: [почат. освіта під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 37 – 38.

Титаренко, Н. В. Праця, що переростає у творчість: [профорієнтація колежан] / Н. В. Титаренко // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 37 – 38.

Титаренко, Н. В. У світі казки: [вихов. робота в Укр. колежі під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Н. В. Титаренко, І. М. Ланцова // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип: Український колеж. – С. 90 – 91.

Федоренко, В. Шляхи становлення і особливості функціонування рідномовного простору: [досвід роботи під керівництвом В. М. Хайруліної] / В. Федоренко // Завуч. – 2001. – Груд. (№ 36). – Вкладка : Рідномовний простір. – С. 2 – 7.

Федорюк, Ю. О. Шукаємо свої підходи: [профілізація навчання в Укр. колежі] / Ю. О. Федорюк, С. В. Рудаківська // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 73 – 75.

Хайруліна, А. Міжнародний клуб дитячої дипломатії: [керівництво міжнар. співроб. МКДД] / Анастасія Хайруліна // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 51 – 52.

Хайруліна, Т. Г. Активні методи навчання та виховання: [інновац. діяльн. під керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / Т. Г. Хайруліна // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Харків, 2000. – С. 82 – 86.

Хайруліна, Т. Г. Духовність – це мужність розуму: [розвив. і вихов. характер навчання] / Т. Г. Хайруліна // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000 : наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 29 – 33.

Хайруліна, Т. Г. Назва французька – зміст український : [досвід роботи у колежі] / Т. Г. Хайруліна // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 7 – 8.

Хайруліна, Т. Г. Старша школа – школа зрілості : [керівництво колежем] / Т. Г. Хайруліна // Суцвіття : присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 21 – 22.

Хлєбнікова, Л. О. Наша незмінна супутниця : [укр. пісні виконує хор колежан] / Л. Хлєбникова // Пед. газета. – 2000. – Берез. (№ 3). – С. 3.

Хлєбнікова, Л. О. Плекаємо національні музичні традиції : [сприяння В. М. Хайруліної муз. вихованню в Укр. колежі] / Л. О. Хлєбникова // Український колеж ім. В. О. Сухомлинського, 2000: наук.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Всеукр. асоціація В. О. Сухомлинського, Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського; за ред. В. М. Хайруліної. – Х., 2000. – С. 130 – 132.

Хомич, Я. Ю. Постійний пошук : [інновац. діяльн. під керівництвом В. М. Хайруліної] / Я. Ю. Хомич // Суцвіття: присвячуємо 90-річчю В. О. Сухомлинського та 20-річчю Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського / Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського ; авт. ідеї, ред. В. М. Хайруліна. – К., 2008. – С. 24.

Чашникова, Л. І. Система перевірки знань учнів : [оцінювання знань з фізики в Укр. колежі] / Л. І. Чашникова // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 86.

Чередник, М. Г. Авторська програма народознавства : [педагогіка народознав. – інновації під. керівництвом дир. В. М. Хайруліної] / М. Г. Чередник // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 58 – 61.

Ярошенко, О. Г. Ефективність групової роботи : [сприяння новим методам навчання] / О. Г. Ярошенко // Рідна шк. – 1993. – № 1. – Спецвип.: Український колеж. – С. 36 – 37.